1

The September Song

01.09.09

Nature knows how to love
like lovers in a dance
Lifes a party, never stops
and wait for those who are sad
Grains of feeling scattered all over
the haunted bridge
Street filled with fools,
like distant thunders
Striking hearts, at glance

The August night melts
while stars are clouded by mist
You seem so close like September’s grin
then cry all over again
Then I held your hand upon my chest
where my heart was used to be
I saw you as August melts,
giving way to cold September,
I know my heart is there to stay.

The plane awaits for me to board,
counted reasons- one to nine
To leave this place,
beneath the sand lies gold,
can you be mine?
Ride the clouds,
over uneven hills
like a baby on a coaster ride
Just whisper,
the echo and the wind
will deliver the unsung surprise

Ive heard you say your lifes for me
and mine was yours to keep
Though I threw it all away,
your indelible it seems
The unspoken words,
like flameless candles,
ready to ignite once again
Im like the dying month of August
And your my September Song
That will revive our broken chance
1

How To Make Someone Stay

How To Make Someone Stay (Previously known as Ella)

18.09.07

It starts when you’re inspired
Either filled with sorrow, the pain of life
The joyous chorus, friends can vibe
Your hand then reaches for the pen to write

Like a roller coaster ride
Too much ups with constant lies
Too much downs you cannot hide
Round the heart, cracks will unite

*I can reach your hands
Even though your lands away
The way you make it everyday
And how the songs make me stay
I’m listening, do not stop now
And we will keep our vows.

The rising sun gives hope
For the dying rhythm of the song to cope
Bind the words unite with rope
To seal our youth, though we will grow old

As the refrain comes to end
Will the joyous souls begin to die?
The promise forever etched in vain
If the brightly sun fails to give his light

*I can reach your hands
Even though your lands away
The way you make it everyday
And how the songs make me stay
I’m listening, do not stop now
And we will keep our vows.

**Every word touched me
And still the mystery is here
But when fate and love collide
On that masterpiece youll write
They took you away from me
Oh my sweet Shade
Your songs will be played
Forever in my heart

As the twilight comes
Our parting songs will give us strength
The bravery required for the coming pain
The warmth when cold starts its reign

*I can see your face
Even though your lands away
Teach me the way you make it everyday
And how the songs make me stay
I’m listening, ill listen forever
I know ill always will
0

Am I Really Over You?

31.03.09

Am I really over you?
It doesn’t feel so right
When a dream turns into dust
Was goodbye the end of time?
Its unfair you visualize
The word “us” won’t materialize.

The truth? Im holding on
And why? I just don’t know
When you said, we cant avoid…

Chorus:
That I dream of you
While you dream of him
Its typical that love and life are strange
I still dream of you
But I cant pretend
That all along
We don’t belong
Need to move on…

Crying while the storm reigns
Don’t wanna let you know
That its breakin me apart
The time I memorized your face
My eyes see nothin’ but you
But now my visions stopped

I need to be alone
What the heck, all this time I was
Indelible, you are

Chorus:
Yes I dream of you
While you dream of him
Its typical that love and life are strange
I still dream of you
But I need to believe
If theres no you
Dreams will endure
And life goes on

If theres no us
Dreams will endure
And life goes on
0

Nakakapagod

Nakakapagod din palang…

Maghintay sa hindi naman darating
Maghanap sa taong nakapiring
Hagilapin ang ayaw magpapansin
Mag-isip kahit uloy sumasakit
Sambitin ang pangalang
hindi nakakasawa kahit ipilit

Nakakapagod din palang…

Managinip kahit sa paggising alam mo
Na pangarap ay isang imposibleng hiling
Tapusin ang araw kahit na
Alam mong kadiliman ang maninimdim
Bumuhay ng nakahimbing na kaaway
Lumaban sa paligsahan
Upang paulit ulit lamang na madamay
Sa labang walang kasiguraduhan…
Itaya ang puso sa gitna ng karimlan, upang
Tapusin ang hindi pa nasisimulan
O kayay simulan ang istoryang nagwakas na
At basahin ang librong paulit ulit
O gamayin ang letrang kailangan pang ipahiwatig

Nakakapagod din palang…

Kantahan ang isang taong bingi
Makinig sa isang taong pipi
Yakapin ang isang taong manhid
Sumulat ng tula sa taong ayaw umibig
Humawak sa gasinulid na pagsinta,
Kahit marupok at mapipigtaw na

Nakakapagod din palang…

Tumingala sa langit na madilim
Tumungo at titigan ang buhangin
Magbabad sa malamig na tubig
Matunaw sa araw, sa tindi ng hagupit
Masilaw sa gabing madilim
O kayay mabulag sa makinang na bituin
Mabingi sa nakakawindang na katahimikan
Mag-isa sa gitna ng kaguluhan
Magpagaling ng panghabang buhay na sugat
Habang hawak ang mabisang agimat
Humingi ng sagot sa mga ulap
Sa mga katanungang hindi maipaliwanag
Magtanong man sa hangin
Kahit ibulong na lang sa akin
Kumapit sa madulas na kamay
Umakbay sa kaibigang nakahimlay
Kindatan ang taong nakapagbibigay buhay
Halikan ang makakapal na kilay
Magtrabaho upang makapagbigay,
Ngumiti ng walang humpay,
Sumimangot kahit hindi bagay
Magsuklay sa ulong walang saysay

Nakakapagod din palang…

Magbasa ng mga letrang tumatatak sa kaluluwa
Kahit na pusoy nangungulila
Umibig sa pusong bato
Kahit buhusan ng asido, hindi magsusumamo
Tumayo sa sariling paa
Ipakita lamang sa iyo ang pagsinta
Magpapansin sa gitna ng entablado
Saliw ng banda at musiko
Sumayaw kahit na hindi bagay sa tono
Umindak sa tugtog na hindi magbabago
Mahiga sa papag ng pag-asa
Umupo sa silyang may korona
Matulog ng mahimbing,
Ngunit basang unan ang kapiling
Magmahal sa isang kaluluwa
Na sa panaginip lamang nakikita

Nakakapagod din palang…

Mapuyat sa kakaisip ng paraan,
upang ikaw ay makamtan
Sumulat ng mga tula,
kahit walang kwenta ang nilalaman
Awitan gamit ang pusot kaluluwa,
wala rin namang epekto
kahit dugo pay kasama
Pagod na ang taong sumusulat,
itutulog na lang ang pusong kaybigat
Makakabawas pa ng taghiyawat.

13.05.08
0

DRIFTIN'

13.01.08

Baby, My Baby
You’re dancing away from me
And you’re stunning voice is fading fast
You’re tight grasp on my hands is loosening
Baby, My Baby
My love’s slowly vanishing in you
And I cant find my way to reach you darling
If you’ll slowly drift away from me

It seems you want to tell me something
But you don’t want to see me crying
Don’t be afraid my baby (darling)
I think I already knew what’s on your mind

You keep refusing, the fact you’re leaving
That you suddenly felt something new
From the old love you have been through
Please don’t deny it, ive seen your note to him, sayin’

Honey, I still love you…

Baby, My Baby
You’re dancing away from me
And you’re stunning voice is fading fast
You’re tight grasp on my hands is loosening
Baby, My Baby
My love’s slowly vanishing in you
And I cant find my way to reach you darling
If you’ll slowly drift away from me

You told me im happy, that you started drifting
And that I wanted this to end this way
And that’s why I am pushing you away
For I want to be free once again

It hurts a lot darling, my baby
That you presumed something that is not so me
I only wanted you to search for your heart
And I will support you cause I love you

and ill just be here waiting for you

Baby, My Baby
You’re dancing away from me
And you’re stunning voice is fading fast
You’re tight grasp on my hands is loosening
Baby, My Baby
My love’s slowly vanishing in you
And I cant find my way to reach you darling
If you’ll slowly drift away from me

Time, in another lifetime
Maybe my heart will begin to shine
For only you to notice
The love inside is truly divine

And time, in another lifetime
If you still will drift away
Ill still set you free,
And ill just wait for your return

Baby, My Baby
You’re dancing away from me
And you’re stunning voice is fading fast
You’re tight grasp on my hands is loosening
Baby, My Baby
My love’s slowly vanishing in you
And I cant find my way to reach you darling
If you’ll slowly drift away from me
0

UNTIL YOU SAY GOODBYE

16.01.08

Reach the dream you long to hold
Hold his heart, you deserve it both
I want to see the smile
I missed from the little stars above

Don’t turn back you’ll see me cry
Never cry or else ill die
Go ahead and walk your path
To make your dreams start to shine

I never thought its hard to ease
The burning passion, needs to cease
Or else the fire will consume
Us both and dreams will not exist

Don’t be afraid on the coming cold
Your fiery heart is your stronghold
His hands and his light will
Lead the way into the darkness of the night

While my heart is always here
When you’re about to fall, ill lend my tears
To catch you, hold you, love you
Till you regain control

I will give you my breath again
And sing my heart out, to the end
Of forever and ever, till you find
Your way back to your dreams…

Reach the dream you long to hold
If you’ll only hold my heart, it’ll lift us both
Maybe im your wish at night
And its coming true…

Wash away the tears of the night
Unveil the light, stretch your might
There will be no crying time
Until you say GOODBYE

Until you say GOODBYE
Until you say GOODBYE
0

KATABI

25.01.08

Bakit ang layo ng tingin mo palagi?
natagpuan na ba ang hinahanap mo?
Sa tagal ng paglalakad, pag-aabang
At pagtanaw sa dako roon,
Ako ang napapagod sa iyo.
Tapos sinasabi mo na nahihirapan ka na

Sa pag tiad ng mga paa,
Sa pagkaway ng iyong kamay
Sa pagkunot ng iyong noo,
Sa pangingilid ng luha sa mga mata.
Hindi kita iiwanan,
Nandito lang akot katabi

Ako ang tutuyo ng luha sayong mukha
Nang maningning na mata, muli kong makita
Nang madampian, busilak na kutis
Kahit kaunting ngiti ay araw sa gabi.
Hanggang handa ka nang muling hanapin siya

Sa pag tiad ng mga paa,
Sa pagkaway ng iyong kamay
Sa pagkunot ng iyong noo,
Sa pangingilid ng luha sa mga mata.
Hindi kita iniwan,
Nandito lang akot katabi

Bakit di na lang lumingon sa tabi mo?
Baka mapagtanto mong nandito lang pala ang sinasamo
Dahil sa layo ng tingin hindi mo sya napapansin.
Kasamat, katabi sa gabing malamig na at madilim.

Hindi kita iniwan,
Nandito lang akot katabi
 
Copyright © Waiting's End